Ocupaţia de Bucătar specialist/vegetarian/dietetician se referă la activitatea de preparare a produselor culinare complexe în cadrul unei bucătării profesionale.
Bucătarul specialist / vegetarian / dietetician are ca sarcină principală pregătirea diverselor preparate din bucătăria naţională si internaţională, a preparatelor vegetariene şi dietetice, decorarea lor pentru a le pune în valoare, garantarea calităţii produselor preparate. Printre funcţiile sale se mai numără întocmirea necesarului de produse pentru achiziţionare, specificând cantităţile şi calitatea produselor, controlul produselor achiziţionate, supravegherea curăţeniei spaţiilor şi echipamentelor, igiena şi siguranţa alimentară. Are relaţii de colaborare cu bucătarul şef, şeful adjunct, bucătarii, ajutorii de bucătar, lucrătorii în bucătărie, ospătarii, şeful de sală, somelierul.
.
Competenţe dobândite
• Comunicare în limba oficială;
• Comunicare în limbi străine;
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;
• Competenţe informatice;
• Competenţa de a învăţa;
• Competenţe sociale şi civice;
• Competenţe antreprenoriale;
• Competenţa de exprimare culturală.
• Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi în situaţii de urgenţă;
• Aplicarea normelor de siguranţă alimentară HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza Riscurilor Punct Critic de Control);
• Aplicarea principiilor nutriţiei sănătoase şi echilibrate;
• Întocmirea documentelor specifice
• Organizarea muncii în partidele din bucătărie;
• Realizarea preparatelor dietetice şi vegetariene;
• Realizarea specialităţilor culinare din bucătăria naţională şi internaţională;
• Prezentarea estetică a preparatelor culinare

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International,  în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2,5 luni (360 ore din care  120 ore teorie si  240 ore practică)

Craiova

COD COR 512203

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.