Brancardierul îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare, policlinici şi spitale.
Preia pacientul din ambulanţă şi îl transportă la unitatea de primiri urgenţe.
Transportă de asemenea pacientul din salon spre diverse locaţii din spital: laboratoare de analize, radiologie, sala de operaţii, sala de tratamente, etc.
Transportă decedaţii la morga spitalului.

Activităţile principale pe care le desfăşoară brancardierul sunt:
– Pregătirea materialului rulant
– Preluarea pacienţilor din diverse locaţii
– Transportul pacienţilor în spital

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale la locul de muncă brancardierul trebuie să ştie să:
– Planifice activităţile
– Menţină igiena în timpul activităţii
– Asigure integritatea şi siguranţa pacientului

Competențe dobândite

1. Comunicare în limba oficială
2. Competenţe de a învăţa
3. Planificarea activităţilor
4. Menţinerea igienei în timpul activităţii
5. Asigurarea integrităţii şi siguranţei pacientului
6. Pregătirea materialului rulant
7. Preluarea pacientului din diferite locaţii
8. Asigurarea transportului pacienţilor

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE BRANCARDIER

2,5 luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-513114

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.