Baby sitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de îngrijire şi supraveghere la domiciliu a copilului.
Baby sitter-ul are ca beneficiari unul sau mai mulţi copii.
Baby sitter-ul îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi reprezentanţi legali ai copilului.
Baby sitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire şi supraveghere la domiciliu.
Mediul fizic de muncă al baby sitter-ului este reprezentat atât de domiciliul copilului şi al familiei sale, cât şi de exteriorul acestuia, în comunitate.
Baby sitter-ul este implicat într-o relaţie de îngrijire, creştere şi educaţie a copilului/copiilor şi este responsabil de implementarea acţiunilor şi activităţilor prevăzute în planificarea realizată împreună cu părinţii copilului/copiilor.

Competențe dobândite
• comunicare în limba oficială.
• comunicare în limbi străine.
• Ccompetenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie.
• competenţe informative.
• competenţa de a învăţa.
• competenţe sociale şi civice.
• competenţe antreprenoriale.
• competenţa de exprimare culturală.
• planificarea activităţilor.
• menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului.
• respectarea drepturilor beneficiarului.
• comunicarea cu copilului.
• gestionarea actelor şi documentelor beneficiarului.
• acordarea îngrijilor corporale ale copilului.
• asigurarea alimentaţiei copilului.
• crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională.
• stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului.
• susţinerea dezvoltării integrate a copilului.
• dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

3 Luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-5133.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.