Asistentul de gestiune este persoana care ţine evidenţa contabilă a operaţiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilităţii, verifică calitatea şi
tipodimensiunile materiilor prime şi materialelor, exactitatea documentelor şi operaţiilor contabile referitoare la încasări şi vărsăminte şi a altor operaţii financiare, întocmeşte state financiare şi evidenţe contabile pentru o perioada determinată.

Competenţe dobândite
• comunicarea interpersonală.
• lucrul în echipă.
• dezvoltare profesională.
• planificarea activităţii.
• gestionarea şi arhivarea documentelor.
• utilizare PC.
• întocmirea/completarea documentelor primare.
• contarea operaţiunilor patrimoniale.
• efectuarea de calcule specifice.
• completarea registrelor contabile.
• întocmirea balanţei de verificare.
• întocmirea bilanţului contabil.
• transmiterea documentelor specifice.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

7 luni (1080 ore din care 360 ore teorie si 720 ore practica)

Craiova

COD COR 241304

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.