Asfaltatorul se ocupă în principal cu desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport, de preparare şi aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice, compactare a stratului de mixturi asfaltice, precum şi aplicarea tratamentelor de protecţie specială.

Competenţe dobândite
• planificarea activităţii proprii.
• comunicarea la locul de muncă.
• lucrul în echipă.
• efectuarea de calcule matematice simple.
• aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţia mediului şi de PSI.
• aplicarea procedurilor de calitate.
• compactarea stratului de mixturi asfaltice.
• prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate.
• aplicarea tratamentelor de protecţie specială.
• aşternerea mixturilor asfaltice.
• pregătirea stratului suport.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE ASFALTATOR

3 luni (360 ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-7129.1.2

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.