Activităţile desfăşurate de arhivist, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor nr. 16/1996, vizează prelucrarea arhivei gestionate, elaborarea instrumentelor de evidenţă, de informare şi cercetare (inventare arhivistice, cataloage, ediţii de documente), îndrumarea şi controlul activităţilor arhivistice desfăşurate la diferiţi creatori şi deţinători de arhivă. Astfel, arhivistul, angajat al Arhivelor Naţionale, prin întreaga activitate desfăşurată, facilitează accesul la informaţia documentară cuprinsă în patrimoniul arhivistic naţional, căruia tot el îi asigură buna conservare şi funcţionalitate socio-administrativă şi ştiinţifică.

Responsabilităţile principale ale unui arhivist sunt:
• preluarea, prelucrarea arhivistică a fondurilor şi colecţiilor de documente pe care le administrează, stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor; coordonarea activităţilor de conservare a arhivei de depozit;
• acordarea asistenţei de specialitate creatorilor/deţinătorilor de arhivă;
• întocmirea de adeverinţe, copii, certificate şi extrase de pe documente gestionate;
• elaborarea de instrumente de cercetare; constituirea şi administrarea bazelor de date electronice.

Unităţi de competenţă cheie:
1: Comunicare în limba oficială
2: Comunicare în limbi străine
3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
4: Competenţe informatice
5: Competenţa de a învăţa
6: Competenţe sociale şi civice
7: Competenţe antreprenoriale
8: Competenţa de exprimare culturală
9: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor
10: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
1 1: Elaborarea instrumentelor de lucru
12: Coordonarea constituirii şi administrării arhivei
13: Stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor
14: Coordonarea activităţilor de conservare a arhivei în depozit
15: Valorificarea informaţiilor din documente
16: Arhivarea electronică a documentelor

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (obligatoriu studii medii).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2 luni-180 ore(60 ore teorie si 120 ore practica)

Craiova

COD COR 262101

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.