Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţilor din documente, gestionarea activităţii de conservare a arhivei în depozit.

Competențe dobândite
• comunicare în limba oficială.
• comunicare în limbi străine.
• competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie.
• competenţe informatice.
• competenţa de a învăţa.
• competenţe sociale şi civice.
• competenţe antreprenoriale.
• competenţa de exprimare culturală.
• aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor.
• aplicarea normelor de protecţie a mediului.
• redactarea nomenclatorului arhivistic.
• gestionarea fondului documentar.
• prelucrarea documentelor.
• utilizarea informaţiilor din documente.
• conservarea arhivei în depozit.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

2 luni 120 ore din care 40 ore teorie și 80 ore practică

Craiova

COD COR-441501

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.