Competenţele antreprenoriale generale se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Aici intră creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a implementa proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i capabili să profite de oportunităţi şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai specifice cerute de cei care stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Aceasta trebuie să includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare.

Antreprenoriatul social se referă la:
Abordări sustenabile, inovative şi practice aplicate în beneficiul societăţii în general, cu accent pe cei care sunt marginalizaţi şi săraci;
Un termen care semnifică o abordare unică a problemelor economice şi sociale, o abordare transversală mai multor sectoare şi discipline

Competențe dobândite
1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
3. Menţinerea unor relaţii de muncă etice
4. Realizarea studiului de fezabilitate
5. Elaborarea planului de afaceri
6. Gestionarea afacerii
7. Elaborarea proiectului social al afacerii
8. Gestionarea activităţii sociale
9. Promovarea antreprenorialului social
10. Reprezentarea organizaţiei în relaţiile externe

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (obligatoriu studii medii).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2 luni-180 ore(60 ore teorie si 120 ore practica)

Craiova

cor 112032

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.