Agentul de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie, este specialistul care desfăşoară activităţi de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie în incinte-reşedinţe, şcoli, creşe, grădiniţe, cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole şi administrative, mijloace de transport, precum şi în spaţii exterioare-zone populate, spaţii verzi, parcuri etc. pentru înlăturarea germenilor patogeni şi combaterea speciilor de insecte şi rozătoare dăunătoare din zonele procesate. Acesta prestează servicii atât în sectorul public, cât şi în cel privat.

Competenţe dobândite
• Comunicarea la locul de muncă
• Munca în echipă
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului, protecţie a muncii şi PSI
• Planificarea activităţii proprii
• Pregătirea dezinfecţiei
• Dezinfectarea suprafeţelor
• Pregătirea deratizării
• Deratizarea suprafeţelor
• Pregătirea dezinsecţiei
• Dezinsecţia suprafeţelor
• Monitorizarea suprafeţelor procesate
• Utilizarea aparatelor de lucru cu acţionare electro-mecanică
• Utilizarea aparatelor de lucru acţionate prin motoare cu ardere internă
• Întreţinerea echipamentelor de lucru

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
• Adeverinta medic de familie cu mentiunea : clinic sanator

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE

3 Luni (360 ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-5149.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.