Cursul își propune dezvoltarea competenţelor legate de desfăşurarea activităţilor de curăţenie în incinte – reşedinţe, birouri, sectoare industriale şi administrative – şi mijloace de transport.
Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport deține îndeletniciri cu privire la operaţii de curăţare, identificarea particularităţilor spaţiilor de curăţat, pregătirea acestora în vederea curăţării şi selectarea utilajelor şi produselor ce urmează a fi folosite în corelaţie cu natura murdăriei, posibilitatea de înlăturare a acesteia şi factorii care influenţează procesul de curăţare.
În urma partcipării la cursul de ”Agent de curățenie și mijloace de transport”, veți învăța să utilizați echipamentele şi utilajele cu acţionare manuală, să puneți în funcţiune, să exploatați şi să opriți utilajele cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere internă, conform instrucţiunilor de lucru, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, în corelaţie cu particularităţile spaţiului de curăţat şi scopul urmărit.

Competenţe dobândite
• Comunicarea la locul de muncă;
• Munca în echipă;
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului,protecţie a muncii şi PSI;
• Aplicarea normelor igienico-sanitare;
• Planificarea activităţii proprii;
• Utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală;
• Utilizarea utilajelor cu acţionare electro-mecanică;
• Utilizarea utilajelor acţionate prin motoare cu ardere internă;
• Întreţinerea echipamentelor de lucru;
• Pregătirea operaţiei de curăţare;
• Salubrizarea vagoanelor de cale ferată;
• Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere;
• Curăţarea incintelor;
• Curăţarea interioară a aeronavelor;

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2,5 luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

NC- 5149.1.2

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.