Termeni şi condiţii

A. Precizări Cadru

Termenii şi condiţiile de mai jos se referă la navigarea sau înscrierile efectuate pe site-ului www.accrcinternational.com şi participarea la cursurile şi evenimentele ACCRC INTERNATIONAL. Pentru a avea toate informaţiile legate de condiţiile înscrierii şi participîrii la cursurile ACCRC INTERNATIONAL, vă rugăm să citiţi cu atenţie cele de mai jos. În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să folosiţi datele de contact de la următoarea adresă: https://www.accrcinternationalong.com/contact/

 

B. Termeni Generali

Servicii: Utilizarea de către dvs. a produselor, serviciilor, aplicaţiilor software şi site-ului https://www.accrcinternationalong.com/ (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile” şi excluzând orice alte servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernată de termenii prezentului document.

Curs Autorizat: program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Municipiului Piteşti, conform O.G. nr. 129/2000 republicata şi actualizata, privind formarea profesională a adultilor şi Hotărârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata şi actualizata, privind formarea profesională a adultilor, finalizat prin obtinerea unui certificat de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale.

Training: program special referitor la dezvoltarea abilitatilor şi cunostintelor individuale necesare indeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evolutie personala, care se finalizeaza cu obtinerea unei diplome de participare oferite de Furnizorul Cursului sau de partenerii acestuia.
Exemple Training: cursuri online, evenimente culturale şi educaţionale, conferinte, workshopuri, ateliere şi alte manifestari stiintifice.

Cursurile Autorizate şi Trainingurile vor fi denumite în continuare Cursuri autorizate/Programe de formare profesională şi Traininguri.

Furnizor Curs: Prestatorul de servicii, denumit în continuare şi Furnizor de formare profesională, care asigura organizarea şi livrarea unui Curs Autorizat sau Training.

Cursant: beneficiar al programelor de formare profesională sau Training (persoana fizica sau juridica)

Certificatele de Calificare: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesională de calificare sau recalificare.

Certificatele de Absolvire: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionale de initiere, perfectionare, specializare, precum şi la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module.

Modelele certificatelor de calificare şi de absolvire, precum şi al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevazute în anexele nr. 4, 5 şi 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile şi completările ulterioare.

Termen de eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Tipizatele sunt eliberate către furnizorul de formare profesională, pe baza unui proces verbal, de către Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare. Până la eliberarea fizică a certificatelor tipizate, furnizorul de formare profesională poate elibera adeverinţe de absolvire conform cursului autorizat absolvit. Termenul de eliberare a certificatului de absolvire/calificare este de 30 zile lucratoare  de la momentul în care furnizorul de formare profesională intra în posesia tipizatului transmis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Varstnice, conform OG 129/2000 REPUBLICATA şi Hotărârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata şi actualizata, privind formarea profesională a adultilor.
Furnizorul de formare profesională nu poarta nicio răspundere în raport de termenul în care intra în posesia tipizatului transmis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi Ministerul Educatiei Naţionale şi Cercetarii Stiintifice, necesar în vederea eliberarii certificatul de absolvire/calificare.

Certificatul de absolvire/calificare se elibereaza personal Beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform O.U.G. nr.97/2005 sau reprezentantului acestuia în baza unei procuri autentice, prin ridicarea de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesională, din orasul în care programul de formare profesională a fost finalizat.