Formarea profesionala reprezinta una din modalitatile de calificare, initiere, perfectionare sau specializarea  a angajatilor, care ii ajuta sa isi imbunatateasca pregatirea profesionala si sa acumuleze cunostinte noi pentru a avansa la locul de munca.

Afla in cele ce urmeaza cum este reglementata legal formarea profesionala, care sunt obiectivele programelor de formare profesionala si cum se realizeaza.

Ce este formarea profesionala – reglementari legale

                  Formarea profesionala este reglementata prin Codul Muncii ca o forma de educatie continua pentru angajati, in completarea sistemului formal de invatamant. Orice program de formare profesionala are scopul de a creste nivelul de competenta profesionala, iar acest lucru se obtine prin diferite cursuri de pregatire.

Chiar daca unii angajatori si angajati au libertatea de a alege sa urmeze un curs de formare profesionala, exista situatii in care acestea sunt obligatorii. Conform legislatiei in vigoare, programele de formare profesionala devin obligatorii in urmatoarele cazuri:
In cazul in care angajatorul are cel putin 21 de salariati – toti angajatii trebuie sa participe la astfel de programe, cel putin o data la doi ani;
In cazul in care angajatorul are mai putin de 21 de salariati – angajatii trebuie sa participe la astfel de programe o data la trei ani.
Totodata, in situatia in care o companie are mai mult de 20 de salariati, angajatorul trebuie sa elaboreze in fiecare an un plan de formare profesionala, pe care sa il anexeze la contractul colectiv de munca. Planul trebuie elaborat impreuna cu reprezentantul salariatilor sau cu sindicatul, iar angajatii trebuie sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala.
Este important de mentionat ca toate programele de formare profesionala trebuie organizate din timp si trebuie sa aiba ca principal obiectiv imbunatatirea abilitatilor angajatilor si insusirea de noi cunostinte.
Nu sunt considerate formare profesionala instruirile de zi cu zi facute de catre angajator, alte pregatiri neplanificate sau pregatiri care au loc in institutii de invatamant secundar profesional, postuniversitar sau mediu de specialitate superior.

Care sunt obligatiile angajatorului?

            Angajatorii care initiaza participarea la cursuri de pregatire profesionala au urmatoarele obligatii:
Sa asigure cheltuielile de participare pentru salariati, dar si alte cheltuieli ocazionale pe perioada derularii cursurilor;
Sa asigure angajatilor toate drepturile salariale pe toata durata formarii profesionale.
Este important de mentionat faptul ca participarea la astfel de programe de formare profesionala poate fi facuta si la initiativa salariatului, nu doar a angajatorului. In aceste situatii, ambele parti trebuie sa cada de comun acord cu privire la modalitatea de formare profesionala, durata programului, dar si alte drepturi si obligatii ale partilor implicate.
Salariatul trebuie sa trimita solicitarea catre angajator, iar acesta va analiza solicitarea, impreuna cu reprezentantul salariatilor sau sindicatul, dupa caz. Angajatorul trebuie sa ofere un raspuns cu privire la cererea pentru formare profesionala in termen de 15 zile de la data la care a primit solicitarea.
De asemenea, angajatorul va decide care sunt conditiile in care se va desfasura stagiul de formare profesionala, inclusiv daca va suporta cheltuielile in totalitate sau doar partial.

Drepturile si obligatiile angajatilor

              Asa cum am mentionat mai sus, si angajatii pot solicita participarea la programele de formare profesionala ( https://www.accrcinternationalong.com/cursuri/). Insa, in acest caz, acestia trebuie sa suporte cheltuielile de participare. In ceea ce priveste drepturile angajatului, acesta va beneficia de:
Toate drepturile salariale detinute pe toata durata programului de formare profesionala;
Vechime in munca pe toata perioada derularii programului de formare profesionala, aceasta fiind considerata stagiu de cotizare pentru sistemul asigurarilor sociale de stat;
Dreptul la concediu pentru pregatire profesionala pentru o perioada de 80 de ore sau 10 zile, in cazul concediului cu plata.
Trebuie avut in vedere ca angajatul poate beneficia de concediu fractionat pentru formare profesionala. De obicei, in aceste situatii este vorba de sustinerea unor examene universitare pentru promovarea in anul urmator sau pentru absolvirea unei forme de invatamant.
In acelasi timp, angajatii nu pot cere incetarea contractului individual de munca pe perioada desfasurarii programului de formare profesionala, daca programul este initiat de catre angajator. In caz contrar, angajatul va trebuie sa suporte toate cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala.

Cum se poate realiza formarea profesionala

          In primul rand, toate programele de formare profesionala trebuie sa fie autorizate si certificate de ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari), in colaborare cu Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii. Cursurile pot fi tinute doar de formatori autorizati

Conform Codului Muncii, programele de formare profesionala pot fi realizate prin participarea la:
Cursuri organizate de angajator sau alti furnizori de servicii de formare profesionala atat in tara, cat si in strainatate;
Stagii de practica si specializare (in tara si in strainatate);
Stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
Stagii de ucenicie la locul de munca.

De asemenea, angajatii pot participa si la diferite programe individuale de formare profesionala, programe de training, coaching sau mentorat, conferinte, activitati de cercetare, voluntariat, diferite competitii profesionale, webinarii sau programe de internship.
Programele de formare profesionala se pot desfasura intern, in cazul in care sunt organizate de catre angajator, sau extern, daca sunt organizate si coordonate de alte organizatii. Cu alte cuvinte, acestea se pot desfasura astfel:
– La sediul angajatorului;
– La sediul furnizorilor autorizati;
– La sediile agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca.
Fiecare sediu trebuie sa fie dotat cu aparatura necesara pentru buna desfasurare a cursurilor de formare profesionala: materiale de studiu, echipamente audio-video, sisteme de afisare si accesorii .
Pentru a urma cursuri de formare profesionala, se pot incheia doua tipuri de contracte:
Contract de calificare profesionala – prin care salariatul se obliga sa urmeze cursurile organizate de angajator pentru a obtine o calificare profesionala, poate fi incheiat pe o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni pentru salariatii care au cel putin 16 ani;
Contract de adaptare profesionala – in cazul angajatilor debutanti care trebuie sa se adapteze la noul loc de munca si se incheie pe durata determinata, de cel mult un an.
Codul Muncii prevede faptul ca pot incheia contracte de calificare profesionala doar angajatorii care au primit autorizatie de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de la Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Care sunt obiectivele formarii profesionale

        Programele de formare profesionala au scopul de a oferi posibilitatea angajatilor de a-si imbunatati competentele profesionale, astfel incat sa se adapteze mai usor la schimbarile de pe piata muncii si din domeniul in care lucreaza. Obiectivele principale includ:
– Obtinerea unei calificari profesionale;
– Adaptarea angajatilor la cerintele locului de munca si ale postului respectiv;
– Promovarea la locul de munca;
– Dezvoltarea carierei profesionale;
– Actualizarea cunostintelor si abilitatilor profesionale pentru locul de munca respectiv;
– Perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
– Reconversia profesionala pentru angajatii care vor sa lucreze in alt domeniu;
– Dobandirea de cunostinte avansate;
– Prevenirea si scaderea ratei somajului.

       In concluzie, programele de formare profesionala sunt avantajoase pentru angajatii care vor sa isi imbunatateasca abilitatile profesionale, sa promoveze la locul de munca sau chiar sa treaca printr-un stagiu de reconversie profesionala. Asa cum prevede legislatia, atat angajatorul, cat si salariatii pot solicita dreptul de a urma cursuri de pregatire profesionala, iar perioada respectiva este luata in calcul pentru stabilirea vechimii in munca.